consulting / bodyshoping


Služby poskytujeme prostřednictvím našich konzultantu a spolupracujeme také se samostatnými ICT odborníky s širokým spektrem odborností a znalostí napříč technologiemi, s kterými udržujeme osobní kontakt. Víme, že každý business je jedinečný a proto je našim cílem, nabídnout partnerům na jedné straně specialisty, kteří maximálně splňují jejich požadavky a na straně druhé, projekty, které zužitkují jejich znalosti a schopnosti.

PARTNER – FREELANCER

nezávislý profesionál je profesionál bez stálého pracovního úvazku. Slangovou či obecnou češtinou se označuje též spojením na volné noze. Typicky jde o samostatného živnostníka či podnikatele, který buď nemá zaměstnance žádné anebo jich má tak málo, že je schopen své podnikání řídit sám bez cizí pomoci. V ekonomicky vyspělých zemích tvoří nezávislí profesionálové jeden ze základních pilířů tržní ekonomiky a občanské společnosti. Jejich podnikání spočívá ve svobodném a nijak neomezeném výběru obchodních příležitostí prostřednictvím tržní nabídky a poptávky, kterou se snažíme efektivně propojovat.PŘÍNOS SPOLUPRÁCE

– absence výdajů za sales a marketing
– široká nabídka IT projektů
– nabídka projektů, kde jednotlivec neuspěje
– nabídka firem, kde jednotlivec neuspěje


PARTNER – FIRMA

subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro svoje fungování firma nakupuje služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup a tento výstup prodává. IT firmy, zejména systémoví integrátoři, projektově a produktově orientované IT firmy, které hlavně realizují projekty pro třetí strany, mají svůj pool zaměstnanců a dočasné projektové role doplňují externími zdroji. Nebo také koncový zákazníci IT firem z oblastí jako Finance, Telco nebo Utility, kteří realizují svoje projekty a při nedostatku kapacit, případně když nedisponují potřebným know-how, využívají externí zdroje.

PŘÍNOS SPOLUPRÁCE

– flexibilnější plánování zdrojů a reakce na projektové požadavky
– pružná reakce na tržní podmínky, projekty nejsou závislé na zdrojích, kterými firma disponuje
– využití know-how odborníků, kterými firma nedisponuje, může přinést prvek další inovativnosti a pohledu zvenku
– po ukončení projektu se nemusí rušit pracovní pozice
– využití externích zdrojů je levnější a flexibilnější oproti začleňování zdrojů do interních struktur