quality assurance

test_mgt

Komplexní projekty testování

Zabezpečením kompletního projektu testování Vám pomůžeme kvalifikovaně pomoci s měřením a zvýšením kvality informačních systémů. Součástí naší dodávky bývá provedení přípravy a vlastní realizace manuálních funkčních (nezávislých, akceptačních) testů, tj. testování aplikací jiných dodavatelů u zákazníka. Funkční testování (akceptační) obvykle obsahuje vytvoření plánu testů (organizace a rozsah testování, role, atd.), analýzu testované aplikace (z pohledu funkčnosti), tvorbu testovacích případů včetně specifikace testovacích dat a rozhraní na okolní systémy, prvky a podílu na jejich přípravě v prostředí (tj. i s nástroji) zákazníka.

Nabízíme také možnost převzetí odpovědnosti za kompletní realizaci funkčních / akceptačních testů, či poskytnutí zaškolených pracovníků pro vlastní realizaci testů (formy outsourcing, offshore, bodyshop).

Dodávka kapacit pro testování

Dle požadavků našich klientů nabízíme outsourcing testování, outsourcing kapacit jednotlivých odborníků i celých teamů. Využíváme synergie s dalšími společnostmi v rámci mezinárodní skupiny IT firem našeho vlastníka, zejména služby flexibilního sourcingu externích IT kapacit a komplexní IT vzdělávání. Jsme schopni nabídnout širokou škálu IT odborníků, specialistů pro testování na konkrétní platformy a informační systémy, kteří jsou nezbytní pro rozsáhlé projekty systémové integrace.

  • Rychlé a flexibilní doplnění IT kapacit pro vaše projekty
  • Kapacity jednotlivců, teamů i kompletních labů
  • Záruky dostupnosti a náhrady nabízených kapacit

Zátěžové testování

Realizujeme komplexní službu provedení zátěžových testů formou projektu.  Součástí takovéhoto projektu bývá provedení analýzy aplikace, tj. definice cíle a rozsahu zátěžového testu, definice řešitelského týmu, specifikace testovaného systému, definice testovacího prostředí, návrh a popis uživatelských transakcí, které budou použity pro realizaci zátěže, návrh scénáře, definice rizik, definice organizačních opatření atd. Dále je součástí realizace specifikace testovacích dat, spolupráce při jejich přípravě, příprava zátěžových skriptů, spouštění jednotlivých běhů zátěže, spolupráce při jejich vyhodnocení.

Bezpečnostní testování

Náš přístup k bezpečnostnímu testování vychází především z dlouholetých zkušeností našich specialistů a uznávaných metodik, v rámci tohoto projektu konkrétně dle OWASP. Většinou postupujeme od procesních a architekturních záležitostí k samotnému testování a simulaci útoků (Cross Site Scripting, Code Injection a další). Naše dodávka může být od konzultací k přístupu k bezpečnostnímu testování až po realizaci celého projektu bezpečnostního testování konkrétního informačního systému.

Implementace metodik procesu testování

Metodikou testování, jejíž využití navrhujeme, vychází z metodiky z rodiny Unified Process a ze zkušeností na obdobných projektech. Díky této příbuznosti a zároveň rozvoji, který od doby vytvoření metodiky proběhl, považujeme tuto metodiku za vhodný základ pro testování dodávky tak velkého rozsahu a komplexnosti. Její zpracování je dostatečné detailní a zároveň předpokládá přizpůsobení procesů a artefaktů situaci konkrétního projektu.

Implementace podpůrných testovacích nástrojů

Nabízíme prodej nástrojů pro podporu testování, konzultační podporu při jejich implementaci a technickou podporu nad testovacími nástroji. Tuto službu je možno brát jako součást dalších zde uvedených služeb, protože se zákazník obvykle nespokojí s pouhým nákupem SW nástroje a požaduje v rámci dodávky i předání know-how a jeho zakomponování do stávajících procesů, metodik.

Konzultace a příprava strategie QA

V oblasti Qualita Assurance nabízíme využití našich profesionálních kapacit (QA konzultantů a QA managerů) řízení kvality procesu pro vývoj, nasazení a provozování informačních systémů. Naši konzultanti mají dostatek zkušeností pro řízení a dohledování složitých projektů z pohledu QA.